Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

K nedožitým sedmdesátinám doc. PhDr. Vladimíra Gregpra. CSc.Aktualizováno: 24. 06. 2019