Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

O historickém vývinu koksových pecí v ostravsko-karvínském revíru.


  • FREIWALD Rad.


  • periodikum

    Hornický Věstník

  • ročník

    1923/V

  • strana

    179-184Aktualizováno: 01. 07. 2019