Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Šedesátiletí generálního řiditele Severní dráhy Ferdinandovy Ing. Dra. h. c. Františka Pospíšila.Aktualizováno: 01. 07. 2019