Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Historický vývoj kamenouhelného revíru ostravsko-karvínského.


  • VORÁLEK Karel


  • periodikum

    Hornický Věstník

  • ročník

    1926/VIII

  • strana

    313-, 332-Aktualizováno: 01. 07. 2019