Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Obnovení výroby v ocelárně Evraz VÍTKOVICE Steel dne 19.11.2010.


  • KOLOŠ Zdeněk


  • periodikum

    Vosa

  • ročník

    2010/XVI

  • strana

    2Aktualizováno: 01. 07. 2019