Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Za Kinem Luna vznikne nová parková plocha.


  • kut


  • periodikum

    Jižní listy

  • ročník

    2010

  • strana

    6Aktualizováno: 01. 07. 2019