Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

O činnosti funkcionářů čsl. sociální demokracie v okrese Ostrava od r. 1945 do r. 1948.


  • JUŘICA Antonín


  • periodikum

    Informační zpravodaj Čs. sociální demokracie

  • ročník

    1990

  • strana

    1-3Aktualizováno: 01. 07. 2019