Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Součástí modernizované kliniky je CyberKnife.


  • GULAŠIOVÁ Lenka


  • periodikum

    Nemocniční listy

  • ročník

    2010/XII

  • strana

    4-5Aktualizováno: 01. 07. 2019