Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Několik poznámek k výroční zprávě Charity na Ostravsku za rok 1932.


  • Dr. R. Col.


  • periodikum

    Ludmila

  • ročník

    1933/XVIII

  • strana

    9-10Aktualizováno: 01. 07. 2019