Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Přehled činnosti Dobročinného spolku "Ludmila" v Mor. Ostravě v r. 1932.


  • Dr. N.


  • periodikum

    Ludmila

  • ročník

    1933/XVIII

  • strana

    12-14Aktualizováno: 01. 07. 2019