Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Některé z hlavních typů přírodovědných prací prováděných na Karvinsku.


  • SKÁCEL Alexander


  • periodikum

    Zpravodaj Ostravského muzea

  • ročník

    2001/VI

  • strana

    38-43Aktualizováno: 01. 07. 2019