Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Podíl brigádníků na výstavbě Nové huti.


  • SOJKOVÁ Hana - BENKEOVÁ Hana


  • periodikum

    Nová huť

  • ročník

    2001

  • strana

    4Aktualizováno: 01. 07. 2019