Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ostravská odbočka J. U. M.


  • periodikum

    List sdružení československých učitelek

  • ročník

    1928/III

  • strana

    297-298Aktualizováno: 01. 07. 2019