Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Moravskoostravská odbočka JUM.


  • periodikum

    List sdružení československých učitelek

  • ročník

    1932/VII

  • strana

    145-146Aktualizováno: 01. 07. 2019