Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nová huť 1951-2001. Půlstoletí ve faktech.


  • pa


  • periodikum

    Nová huť

  • ročník

    2001/VIII

  • strana

    9Aktualizováno: 01. 07. 2019