Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Už padesát let se u nás vyrábí koks.


  • pa


  • periodikum

    Nová huť

  • ročník

    2002/IX

  • strana

    2Aktualizováno: 01. 07. 2019