Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Chráněná krajinná oblast Poodří.


  • Český ústav ochrany přírody.


  • periodikum

    Starobělský zpravodaj

  • ročník

    1994

  • strana

    5-7Aktualizováno: 01. 07. 2019