Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nezaměstnanost kopíruje sezónní vlivy.


  • periodikum

    Regionální zpravodaj

  • ročník

    2002

  • strana

    6Aktualizováno: 01. 07. 2019