Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Jeden z prvních průkopníků automobilismu. Starobělský farář vlastnil první automobil v Ostravě?


  • J. Pch.


  • periodikum

    Starobělský zpravodaj

  • ročník

    2003

  • strana

    4Aktualizováno: 01. 07. 2019