Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stará radnice v Moravské Ostravě. (Několik glos ke starším podobám radniční budovy a Masarykova náměstí.)


  • AUGUSTINKOVÁ Lucie


  • periodikum

    Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě

  • ročník

    2003

  • strana

    75-80Aktualizováno: 01. 07. 2019