Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Závod Šalamouna v letech 1953 - 1968.


  • periodikum

    Hornický Zpravodaj

  • ročník

    2002

  • strana

    14-17Aktualizováno: 01. 07. 2019