Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ambulantní část Kliniky léčebné rahabilitace zahájila provoz v původních prostorách.


  • periodikum

    Nemocniční listy

  • ročník

    2004/VI

  • strana

    1-3Aktualizováno: 01. 07. 2019