Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Dokončena rekonstrukce nám. Msgre Šrámka, Budečské ulice i oprava schodiště evangelického kostela.Aktualizováno: 01. 07. 2019