Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Rekonstrukce zdroje pitné vody - II. vodovod.


  • rj


  • periodikum

    Zpravodaj Ostravské vodárny a kanalizace a. .

  • ročník

    2004

  • strana

    2Aktualizováno: 01. 07. 2019