Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Historické budovy. Vila Tereza.


  • DLOUHÝ Jaromír


  • periodikum

    Zpravodaj Ostravského muzea

  • ročník

    2005/X

  • strana

    16-18Aktualizováno: 01. 07. 2019