Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ze stránek kronik. Kromě výročí ukončení válečných událostí si letos připománíme i dvě kulatá výročí odhalení pomníků obětem obou světových válek.


 • KRÁL Jaroslav


 • periodikum

  Polanský zpravodaj

 • ročník

  2005

 • strana

  4-5


 • historická obec

  PolankaAktualizováno: 01. 07. 2019