Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Malé ohlédnutí za rokem života Sboru Církve adventistů sedmého dne ve Svinově.


  • STEJSKAL Jaroslav


  • periodikum

    Svinovský hlasatel

  • ročník

    2004

  • strana

    9Aktualizováno: 01. 07. 2019