Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

ArcelorMittal Ostrava versus Ministerstvo životního prostředí - podepsáno omezení dopadu výroby na životní prostředí!


  • periodikum

    ArcelorMittal Ostrava

  • ročník

    2011/II

  • strana

    7Aktualizováno: 01. 07. 2019