Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Jubileum báňského školství.


  • periodikum

    Zpravodaj - Klub přátel Hornického muzea v Ostravě

  • ročník

    1996

  • strana

    8-9Aktualizováno: 01. 07. 2019