Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Závodní kolonie jámy Jiří v Moravské Ostravě.


  • JEMELKA Martin


  • periodikum

    Český lid

  • ročník

    2011/98

  • strana

    1-30Aktualizováno: 01. 07. 2019