Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ochrana archeologického dědictví v historických jádrech měst Moravskoslezského kraje a její perspektivy.


  • ZEZULA Michal


  • periodikum

    Zprávy památkové péče

  • ročník

    2006/66

  • strana

    127-130Aktualizováno: 01. 07. 2019