Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Benefiční koncert v kostele sv. Václava podpořil aylové domy Charity Ostrava.


  • KRAUT Dalibor


  • periodikum

    Okno do života ostravsko-opavské diecéze

  • ročník

    2011

  • strana

    8Aktualizováno: 01. 07. 2019