Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Jan Lucemburský a Ostrava. Úvahy o výstavách nového tisíciletí.


  • periodikum

    Časopis Moravského muzea

  • ročník

    2011/XCVI

  • strana

    74-79Aktualizováno: 01. 07. 2019