Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nový silniční most přes trať na Českobratrské ulici.


  • KJ


  • periodikum

    Centrum. Zpravodaj Moravská Ostrava a Přívoz.

  • ročník

    1993

  • strana

    3Aktualizováno: 01. 07. 2019