Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nutno zajistit podmínky pro další rozvoj Státní vědecké knihovny v Ostravě.


  • KOŽUŠNÍK Hynek


  • periodikum

    Aktuality, zajímavosti, postřehy

  • ročník

    1966

  • strana

    32



Aktualizováno: 01. 07. 2019