Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

OKD, Ostravsko - karvinské koksovny, a.s.


  • KACZMARCZYK Věslav


  • periodikum

    MST noviny

  • ročník

    1997/5

  • strana

    3Aktualizováno: 01. 07. 2019