Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Okénko do historie. Na prahu nového století.


  • GEBAUER Kristián


  • periodikum

    Zpravodaj obvodu Petřkovice

  • ročník

    1997

  • strana

    5, 4-5


  • historická obec

    PetřkoviceAktualizováno: 01. 07. 2019