Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ze stránek kronik. bludný balvan v Polance patří k nejmohutnějším v ČR.


  • KRÁL Jaroslav


  • periodikum

    Polanský zpravodaj

  • ročník

    2007

  • strana

    7Aktualizováno: 01. 07. 2019