Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Radvanice a Bartovice v prachovém zvonu.


  • MICHÁLKOVÁ Ivana


  • periodikum

    R a B noviny

  • ročník

    2007/XVI

  • strana

    9Aktualizováno: 01. 07. 2019