Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Rok 2007 ve zkratce.


  • periodikum

    ArcelorMittal Ostrava

  • ročník

    2008/XV

  • strana

    5-8Aktualizováno: 01. 07. 2019