Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nová koncepce Městské policie Ostrava.


  • KEJDOVÁ Vladimíra


  • periodikum

    Pustkovecký zpravodaj

  • ročník

    2008/XV

  • strana

    3Aktualizováno: 01. 07. 2019