Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stavební fakulta má špičkové počítačové centrum Laboratoř výpočetní techniky.


  • JURČÍKOVÁ Lenka


  • periodikum

    Akademické fórum. Časopis VŠB - TU Ostrava

  • ročník

    2004/VIII

  • strana

    16Aktualizováno: 01. 07. 2019