Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO.


  • DUDÁČEK Aleš


  • periodikum

    Akademické fórum. Časopis VŠB - TU Ostrava

  • ročník

    2004/VIII

  • strana

    13-15Aktualizováno: 01. 07. 2019