Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Projekt na výsadbu 87 vzrostlých stromů v Komenského sadech.


  • sm


  • periodikum

    Centrum

  • ročník

    2008

  • strana

    3Aktualizováno: 01. 07. 2019