Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Přínos Přírodovědecké společnosti pro vznik geologických sbírek Ostravského muzea.


  • MERTOVÁ Eva


  • periodikum

    Zpravodaj Ostravského muzea

  • ročník

    2008/XIII

  • strana

    27Aktualizováno: 01. 07. 2019