Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stavba modlitebny.


  • ORAWSKI Jaroslav


  • periodikum

    Zpravodaj sboru církve bratrské v Ostravě

  • ročník

    1995/1

  • strana

    5-8Aktualizováno: 01. 07. 2019