Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Drobeček u jižní brány.


  • periodikum

    ArcelorMittal Ostrava

  • ročník

    2009/II

  • strana

    12Aktualizováno: 01. 07. 2019