Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Historie Rourovny se píše již šedesátý rok...


  • BRODOVÁ Gabriela


  • periodikum

    ArcelorMittal Ostrava

  • ročník

    2009/II

  • strana

    11Aktualizováno: 01. 07. 2019