Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Z novodobé historie koupaliště v Hulvákách.


  • JEZERSKÝ Jiří


  • periodikum

    Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák

  • ročník

    2009

  • strana

    4Aktualizováno: 01. 07. 2019