Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nový staiconář funguje na II. interním oddělelní.


  • via


  • periodikum

    Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava

  • ročník

    2009/IX

  • strana

    2Aktualizováno: 01. 07. 2019